dilluns, 18 de maig de 2009

Recursos educatius: el bloc d'en Chema González

Buscant recursos per internet m’he trobat amb un bloc a la web molt interessant sobre recursos per treballar a l’educació infantil creat per Chema González. Aquest bloc és una pàgina plena d’activitats, informació i enllaços relacionats amb l’educació infantil.
.
Dins aquest bloc trobem una apartat de categories on hi trobem: activitats més generals per infants de 3 a 5 anys, activitats més concretes sobre diferents temes com el cos humà, els números, els colors, la música..., a més de contes, dibuixos animats, poesia...

També hi trobem un apartat d’enllaços dirigit els professors on es poden trobar diferents pàgines relacionades amb l’educació infantil i altres recursos educatius.

Pel que fa a les activitats, i trobem unes relacionades amb el tema del nostre bloc, el cos humà. Són tres activitats dirigides a educació infantil. La primera és sobre la higiene personal, i a través de la historieta d’en Pelayo i la seva amiga, ofereixen diverses activitats de pintar, contar, maneig del ratolí, música...relacionades amb el tema.
La segona ens porta fins la pàgina d’edu365 on podem treballar diferents activitats del cos com canviar la cara a un personatge, una altre dels sentits..
La tercera són activitats sobre el cos que ens permeten aprendre el nostre cos i com és per dins.

En definitiva, crec que és un bloc molt complert i interessant, tant per que els infants puguin descobrir i realitzar diferents activitats amb les quals aprenen mentres juguen, com que el professorat pugui adquirir diferents recursos per a treballar a l’aula d’educació infantil.

WebQuest Loren Cabezuelo: El cos humà

Una WebQuest és una activitat de recerca guiada amb recursos a internet, que té en compte el temps de l’alumne. És un treball col·laboratiu del qual cada persona es fa responsable d’una part. Obliga a la utilització d’habilitats cognitives d’alt nivell i dona prioritat a la transformació de la informació.Les WebQuests són activitats col·laboratives que presenten un tema, sovint controvertit, misteriós, curiós, engrescador o atractiu i una proposta de treball on la font d’informació és Internet i on el procés és tan important o més que el resultat final.

A grans trets una WebQuest parteix de la definició d’un tema o objectiu per part del mestre, amb un llistat de recursos seleccionats relacionats amb el tema, per afavorir la consulta orientada dels alumnes. Aquests han de realitzar una tasca assequible i interessant que orienti la recerca. Per a fer el treball, els alumnes en grup o individualment han d’assumir rols diferents i han d’intercanviar material i opinions entre ells.

La webQuest que presento a continuació és una web en castellà creada per Loren Cabezuelo que permet el infants d’educació infantil aprendre de manera divertida i engrescadora el diferents continguts sobre el cos humà.

En l’apartat de tasques, trobem diferents activitats per treballar diferents aspectes relacionats amb el cos humà com els óssos, els músculs i els sentits.

En la presentació de les activitats sempre fa una breu explicació sobre el tema a treballar, amb preguntes i explicacions divertides i entenedores per els infants.

A més, també explica curiositats al final de la pàgina sobre el nostre cos que els infants poden intentar provar com: que no podem esternudar amb els ulls oberts, que tenim més de 100.000 cabells el nostre cap, que si arruguem el nostre seny unes 2000 vegades ens sortiria una arruga, etc.

En l’apartat d’activitats, per treballar els cinc sentits, proposa una sèrie d’activitats relacionades amb cada sentit. Per treballar la vista, proposa una imatge d’un infant dins una bombolla de plàstic perquè els infants l’observin i expliquin el que ells veuen. Per treballar l’oïda, penja una foto d’una nena celebrant l’aniversari i una altre apartat amb la música de l’aniversari feliç, i pregunta els infants que li estan cantant a la nena.
Per treballar el tacte fa una breu explicació sobre aquest sentit i proposa que els infants es dibuixin la seva mà en un full blanc i experimentin tocant diferents objectes de l’aula.
Per l’olfacte també fa una breu explicació i proposa una sèrie d’elements que els infants han d’olorar amb els ulls tapats per tal d’endevinar-los.
Per últim, per treballar el gust fa un breu descripció i proposa que els infants intercanviïn el seu esmorzar per tal de provar coses diferents.

A més d’aquestes activitats, la web proposa diferents enllaços on els infants poden trobar jocs i explicacions sobre el cos humà.

Personalment crec que és una pàgina divertida per els infants, on es poden trobar diferents activitats per treballar el cos humà. Tot i això, trobo que falten recursos i jocs perquè els infants puguin treballar directament en la webQuest, ja que la majoria d’activitats només dona les consignes però alhora de realitzar-les s’han de fer a l’aula sense l’ordinador.

divendres, 15 de maig de 2009

webcilp, una eina per a l'educació

Webclip, una eina indispensable per a l'educació del futur.

Webclip és un portal televisiu i un directori multimèdia de contingut alhora formatiu, informatiu i d'entreteniment que ha estat creat i pensat per facilitar l'accés dels nens i nenes, joves i de tots aquells que participen en el projecte educatiu de la nostra societat, als continguts d'Internet.

Amb aquest directori, permanentment actualitzat, es pretén crear una eina pedagògica tant per a l’alumnat, com per al professorat, i, naturalment, per a pares i mares compromesos amb l'educació dels seus fills. Aquest directori es va omplint a partir del contingut del programa de televisió del K3 que porta el mateix nom. Cada dia se selecciona i es comenten diverses pàgines web, mostrant la manera més ràpida de treure profit del contingut, del disseny, de la utilitat, de la originalitat, dels recursos, del nivell acadèmic, etc. La selecció de pàgines web està relacionada amb el contingut curricular de les diferents àrees i nivells educatius actuals.

L'objectiu del projecte és que els més joves de la nostra societat i els que els eduquen es familiaritzin amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en especial amb Internet com a recurs educatiu. Un seguiment periòdic del programa Webclip o una consulta sistemàtica del directori ajuda, sens dubte, a estalviar temps i recursos a les escoles, ja que els alumnes naveguen amb un objectiu determinat. Així mateix, estimula mestres, pares i mares i alumnes en l'ús de l'ordinador com a eina educativa.

Aquest directori, igual que el programa de televisió, Webclip, ha esta produït per Televisió de Catalunya, S A amb l'assessorament i el suport del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i en col·laboració amb Pandora Box i CCRTV Interactiva.

Creiem que és un bon portal ja que prioritza els aspectes educatius que hi podem trobar i pel fet que és molt motivador i divertit pels infants perquè parteix d’un món (el K3 de la televisió) que no els és desconegut. També perquè és una web oberta ja que la pot visitar tothom, perquè és interactiva ja que potencia l'intercanvi d'experiències, i perquè és dinàmica ja que els seus continguts augmenten, progressen i milloren amb la col·laboració de tothom.

Descobreix aquesta cara

Aquí proposem l' activitat descobreix aquesta cara, que ja s'esmenta en l'apartat d'edu365, per a nens i nenes de P4 i P5, els objectius de la qual són treballar la comprensió lectora referent al vocabulari de les parts i expressions d'una cara que s'ha de descobrir per mitjà de l'experimentació.

El programa també proporciona interactivitat i avalua el resultat de l'activitat a partir de les interpretacions que en fa l'infant. Dóna lloc a l'autoavaluació, aíxí cada nen pot veure com va evolucionant i pot anar corregint tot allò que no comprèn o interpreta malament, de manera que va aprenent d'una forma constructiva.

Tota l'activitat està molt bé però nosaltres l'adequaríem canviant el tipus de lletra. Utilitzaríem lletra de "pal" per a P4 i a finals de P5 utilitzaríem lletra lligada.

Endevinalles del cos humà

Navegant per Internet, he trobat una pàgina web personal que s’anomena Pàgina de l’Àngel Daban. Aquest senyor es descriu com a animador per a la mainada i utilitza la seva web per oferir els seus recursos i materials educatius als infants i a tothom que estigui interessat.

Primerament, a la web trobem un inici, amb la seva presentació, discografia, animainació, links i comentaris. Tot seguit, trobem la seva discografia amb els corresponents discos i, després, un apartat de dossiers de diversos temes. Per últim, hi trobem materials, com cançons, contes, endevinalles, dites i embarbussaments.
Si busquem el cos humà a infantil en aquesta pàgina web, trobem que hi ha una gran quantitat d’endevinalles sobre el tema.

Però si volem treballar aquestes endevinalles en una aula d’infantil, caldria el suport de la mestra. Aquesta hauria d’escollir les endevinalles segons l’edat dels infants per després llegir-les en veu alta i que els nens les encertin.

Personalment, trobo que aquest recurs d’endevinalles és molt útil per veure si els infants identifiquen les parts del cos i si coneixen les seves característiques.

dimecres, 13 de maig de 2009

Zona Clic

La Zona Clic és un espai format per un conjunt d’aplicacions de programari lliure que permeten crear diversos tipus d’activitats educatives multimèdia. En aquest espai podem trobar diverses seccions: JClic (característiques del programa, instal·lació i informació del projecte); Clic 3.0 (característiques del programa, descàrrega i instal·lació); Activitats (cercar, crear activitats (destinat als educadors/es) i informació general); Comunitat (llistes de correu per a usuaris, enllaços i bústia de missatges); Documents (articles i cursos i tutorials sobre el JClic); Suport (preguntes freqüents i informació d’errades i/o suggeriments); Eines (programes i utilitats); Cerca (mapa del web i cerca d’activitats) i, per últim, trobem la secció d’Idioma, on podem escollir català, castellà o anglès.

Per trobar una activitat adient al nostre bloc i al nostre tema d’interès (les parts del cos), ens dirigim a la secció Cerca d’activitats. Omplim les caselles necessàries (nivell infantil (3-6), en català, i que tingui com a títol “El cos”) i premem el botó “cerca”. Tot seguit ens apareix un projecte amb els ítems que hem demanat.

El projecte que hem trobat s’adequa perfectament al nostre bloc i al nostre tema a treballar. Aquesta proposta s’anomena “El Cos” i va dirigida a infants d’Infantil (3-6) i a infants de Primària (6-12). El projecte funciona amb el programa JClic, i en ell podem trobar un total de quinze tasques relacionades amb el coneixement d'algunes parts bàsiques del cos, a partir de les quals es van desenvolupant les diferents activitats: associacions, puzles, sopa de lletres, exploració, identificació d'elements, activitats de memòria, etc.

Algunes de les activitats que trobem en aquesta proposta són puzles on els infants han de muntar un ull, una orella i un nen; activitats on han d’ordenar la paraula “cap” i la paraula “boca”; jocs de parelles, on han de trobar dos ulls, dues orelles, dues boques, dos braços, dues panxes i dos peus; jocs de relacionar parts del cos amb el seu nom escrit; activitats on els infants han de relacionar el so (“cama”, “peu”, etc.) amb les parts del cos que veuen al costat; activitats de classificació de les parts del cos segons si el seu nom comença per “B” o per “P”; sopes de lletres on han de buscar parts del cos; i, per últim, cançons on s’anomenen totes les parts del cos i les accions que fem amb elles.

Totes aquestes activitats són exemples que podem trobar en aquest projecte, les quals van dirigides a infants de 3 a 12 anys d’edat. Tot i que els infants de primària podran realitzar absolutament totes les activitats, els nens i nenes d’infantil quedaran més limitats.
Cal dir, que quan els infants s’equivoquen en les respostes el programa no els hi dona les solucions, sinó que deixa infinitat d’oportunitats per a que els infants puguin anar provant fins que trobin tot sols la resposta adequada. Segurament, al final caldria l'ajuda de la mestra perquè els infants no quedin atrapats en la mateixa activitat.

Com a conclusió, val a dir, que la Zona Clic és un bon recurs on trobar quantitat d’activitats interessants a realitzar amb l’alumnat sobre molts temes diferents. I, també, és un bon mètode per a que mestres de tot arreu col·laborin amb la seva pròpia aportació d’activitats.


dimarts, 12 de maig de 2009

Educàlia

Educàlia és un web idoni per treballar a l'educació infantil ja que ofereix molts temes i recursos per treballar. No només està destinat als infants o joves (de 3 a 18 anys) i professorat sinó que a més a les famílies. Dóna l'oportunitat a totes les persones de participar en els continguts, ja que utilitza una metodologia oberta, interactiva i dinàmica.


Educàlia s'estructura en dos grans apartats: Educàlia Infantil i Primària que s'adreça als nens de 3 a 12 anys, els seus pares i mestres, i Educàlia Secundària que ho fa als estudiants i professors de l'Ensenyament Secundari. També hi ha mòduls d'accés restringit als membres de la comunitat educativa i mòduls lliures. Les zones restringides requereixen claus d'accés individuals i l'acceptació d'un codi ètic regulador de les relacions entre els membres de la comunitat.


Educàlia Infantil ofereix un apartat de jocs interactius on es treballen diferents temes. Un d'ells és el joc del cos humà. Aquí els infants han de col·locar diferents òrgans del cos en el lloc corresponent, i depenent del nivell -fàcil o difícil- el nombre d'òrgans augmenta. A més, aquest joc és interessant perquè nomena el trasplantament d'òrgans i ens pot ajudar per introduir aquest tema.Aquest web es pot treballar a l'aula, al racó d'informàtica..., allà on l'infant pugui accedir a l'enllaç i jugar individualment o per parelles. El joc permet que l'infant conegui la resposta immediatament, ja que els òrgans canvien de color si estan correctament col·locats. Treballar-ho per parelles dóna l'oportunitat de verbalitzar els noms dels òrgans i la seva situació fent que l'infant ho interioritzi de manera més dinàmica.

Educàlia, a més a més, ofereix un apartat de tallers i projectes on el professorat pot participar i/o utilitzar a la seva aula.